Hướng Dẫn Kiểm Tra Sản Phẩm Qua Hiiddentag

Hướng Dẫn Kiểm Tra Sản Phẩm Qua Hiiddentag
Ap Hidden Tag (Anti-Counterfeit Hidden Tag) là một công nghệ chống hàng giả và sao chép được sử dụng trong việc bảo vệ tính xác thực của các sản phẩm. Hidden tag là một dạng công nghệ ẩn, chỉ có thể được phát hiện và xác định bởi các thiết bị đọc đặc biệt hoặc công nghệ xử lý hình ảnh.

Để kiểm tra sản phẩm của MLB (Major League Baseball) qua AP Hidden Tag, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Xác định loại hidden tag: Tìm hiểu về loại hidden tag được sử dụng bởi MLB trên sản phẩm của họ. Điều này có thể bao gồm mã số duy nhất, hình ảnh nổi, hay các thành phần khác để đảm bảo tính xác thực.
   

   

 2. Sử dụng công cụ kiểm tra hidden tag: Các công cụ đọc đặc biệt hoặc công nghệ xử lý hình ảnh có thể được sử dụng để kiểm tra hidden tag. Đảm bảo rằng bạn có đủ công cụ cần thiết để thực hiện quá trình kiểm tra.
   


  Vào App quét QR trên tag.

   

 3. Áp dụng công cụ lên sản phẩm: Sử dụng công cụ kiểm tra hidden tag theo hướng dẫn của MLB. Đặt công cụ đọc hoặc camera vào vị trí phù hợp với hidden tag trên sản phẩm.
   


  Cào Lớp Bạc bên dưới mã QR


  Nhập 2 ký tự đầu tiên. Sau đó nhập tiếp 2 ký tự còn lại.

   

 4. Đọc và xác định hidden tag: Sử dụng công cụ để đọc hidden tag trên sản phẩm. Theo hướng dẫn từ MLB, xem kết quả để xác định tính xác thực của sản phẩm.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra hidden tag trên sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi  để được hỗ trợ thêm và nhận được hướng dẫn cụ thể.

Đang xem: Hướng Dẫn Kiểm Tra Sản Phẩm Qua Hiiddentag